Vejen til den gode økonomi

g11

De fleste mennesker har på et eller andet tidspunk i deres liv prøvet at sidde i en økonomisk situation, som har været stressende og måske endda decideret dårlig. De færreste voksne mennesker går gennem livet uden at stifte gæld i løbet af deres voksenliv – herunder særligt til de større fornødenheder såsom bil og hus. Det er sjældent denne gæld, der kan vælte læsset, da lånene bliver etableret ud fra et nøje tilrettelagt budget. Men et liv er ikke statisk, og der kan ske forandringer, der medfører nye økonomiske omstændigheder.

Den uforudsete regning

De fleste har prøvet at få en regning ind af døren, som de ikke var forberedt på. Men når regningen når en vis størrelse – eller hvis du har en ganske stram økonomi – kan den vælte læsset derhjemme. Det kan for eksempel være en regning fra tandlægen efter en større operation, eller det kan være en vandskade i kælderen. Her kan det være nødvendigt at optage et kvik SMS lån, fordi betalingen skal erlægges så hurtigt, at banken ikke kan nå at udbetale lånet i tide. Det kan være stressende bagefter, fordi du også helst skal afdrage disse lån relativt hurtigt for at undgå, at det løber voldsomt op i renter og gebyrer. 

SMS lån er gode i den akutte situation, fordi de udbetales så hurtigt, og fordi du ikke skal stille sikkerhed for lånet. Men de kan være dyrere end andre lån i markedet, og det er derfor vigtigt, at du får betalt lånet ud hurtigt.

Balance

Undgå stress i fremtiden 

Det allerbedste, du kan gøre for din egen økonomi, er at lægge et budget for dig selv. På den måde får du skabt overblik over dine indtægter og udgifter – og dermed også dit månedlige rådighedsbeløb.

Start med at skrive dine faste udgifter ned – både dem, der forfalder månedligt, kvartårligt og årligt. For de kvartårlige og årlige nedskriver du det gennemsnitlige månedlige beløb. Faste udgifter kan være omkostninger til husleje, forbrug, fitness, kontaktlinser og så videre. 

Dernæst skriver du ned, hvilke variable udgifter du har. Det er poster som mad, tøj, rejser og lignende. Det vil sige udgifter, som du ikke kan sætte et fast månedligt beløb på, men som du kan beregne et månedligt gennemsnit af. Husk at lave en diverse post, som er alle omkostninger, der ikke nødvendigvis falder inden for én kasse.

Dernæst tager du dine indtægter, det vil sige løn, eventuelle pensioner, SU, huslejeindtægter og så videre. Herefter kan du se, hvad dit månedlige rådighedsbeløb er. Det betyder også, at du nu kan begynde at planlægge din økonomi en hel del bedre end før. Nu ved du, hvor mange penge du har til rådighed hver måned og kan agere i overensstemmelse med dét.

Budget

Spar op

For at undgå at stå i en situation med en ærgerlig uforudset regning, så spar i videst muligt omfang op. Hver måned lægger du et fast beløb til side på en separat konto, som du ikke må bruge til gak og gøjl. Disse penge skal bruges til uforudsete regninger, ferier, gaver og så videre. På den måde har du altid lidt at tage af, hvis der skulle dukke en uventet situation op.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.